Definition af en energikrise

Hvad er en energikrise?

En energikrise opstår, når der er mangel på energi i et samfund. Det kan være, fordi energien pludselig bliver dyrere eller er vanskeligere at få fat i. Energi er en altafgørende ressource for et højtudviklet samfund, og typisk har en energikrise derfor store følgevirkninger for den øvrige økonomi og for samfundet. Manglen eller overprisen på energi kan bl.a. føre til økonomisk nedgang, arbejdsløshed og social uro.

Der findes forskellige slags energikriser, afhængigt at hvilken energitype der er mangel på, og konsekvenserne kan ramme forskellige dele af samfundet. En oliekrise vil typisk betyde, at benzinpriserne stiger markant, men også bestemte plastikprodukter og fødevarer fra landbruget vil stige i pris. En kulkrise vil øge omkostningerne til elektricitet og opvarmning samt f.eks. togtransport. En gaskrise vil også betyde højere priser på el og varme.

Den aktuelle energikrise, som også Danmark er ramt af, skyldes en kombination af utilregneligt vejr, nedlukning af atomkraftværker og manglende russisk gas som følge af krigen i Ukraine. Det har medført rekordhøje priser på el og varme.

Den nuværende energikrise har paralleller til oliekrisen i 1973, som foruden dyrere energipriser også indebar anderledes magtforhold på den verdenspolitiske scene. Dengang skyldtes de voldsomme stigninger i prisen på olie, at en række arabiske lande, som producerede olien, pludselig krævede en højere pris for den. I Danmark og andre europæiske lande måtte man derfor op gennem 1970’erne spare på energien, købe uldtrøjer og indføre bilfri søndage.