Historie og baggrund

Hvad er en elbil?

En elbil er drevet af elektricitet, og i modsætning til traditionelle bilers forbrændingsmotor er elbiler udstyret med en elmotor, som får sin energi fra et batteri, der kan oplades igen og igen. Med andre ord kører en elbil på strøm i stedet for på benzin eller diesel.

Elbiler har et stort batteri og lades op via kabel. Det gør de fleste elbilejere via en privat ladeboks derhjemme eller på en ladestander ude i byen, på p-pladser eller på arbejdspladsen. Fordelen ved at have en ladeboks derhjemme er, at man kan lade sin bil om natten.

Hvornår blev de første elbiler produceret?

Selvom det først i løbet af 2010’erne blev udbredt med elbiler på vejene, går historien om de elektriske køretøjer meget længere tilbage. Allerede i 1830’erne – altså for næsten 200 år siden – udviklede den skotske opfinder Robert Anderson verdens første elektrisk drevne bil. Det var en ombygget hestevogn med ikke-opladelige blybatterier. 

Et halvt århundrede senere tog udviklingen rigtig fart, da den engelske ingeniør Thomas Parker i 1884 byggede den første praktisk producerede elbil ved hjælp af sit eget specialdesignede genopladelige batteri med høj kapacitet. Fire år senere blev elbilen Flocken Elektrowagen designet af den tyske opfinder Andreas Flocken, hvilket skubbede til udviklingen i Europa. De følgende årtier fra slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet kaldes ofte ‘bilens tidlige barndom’, fordi bilproduktionen for alvor blev introduceret her. Faktisk var elbiler omkring år 1900 lige så almindelige som benzinbiler i USA. Det skyldtes bl.a., at elbilerne var mindre støjende og ikke forurenede lige så meget, ligesom de heller ikke skulle startes med manuelt håndsving, som det var tilfældet med benzinbilerne.

Hvad bremsede elbilens udvikling?

I begyndelsen af 1900-tallet konkurrerede elbiler og benzinbiler nogenlunde på lige vilkår. For begges vedkommende var rækkevidden ikke så stor, og uden for byerne betød infrastrukturen – eller manglen på samme – at bilkørslen var begrænset af det knapt så udviklede vejnet. Men takket være den forbedrede motorkraft og masseproduktion, som gjorde dem billigere, vandt de benzindrevne biler mere og mere terræn. Dødsstødet for elbilerne kom i 1912, da Cadillac introducerede den elektriske startmotor, så bilen ikke længere skulle startes med håndsving. I 1920’erne – for 100 år siden – var elbilens markedsandel minimeret, og i det følgende århundrede skulle det blive op ad bakke for de elektriske køretøjer.

Under 2. Verdenskrig fik elbilen kortvarigt ny opmærksomhed, da bilproducenterne eksperimenterede med teknologien som følge af manglen på adgang til brændstof. Men i 1945 sluttede krigen, og benzinbilerne kørte igen derudad. Efter oliekriser, bilfrie søndage og øget fokus på luftforurening opstod der i 1980’erne igen interesse for elbiler. I den periode forsøgte flere danske ingeniører at lave attraktive elbiler, men både HOPE Whisper, Kewet El-Jet og Mini-El, også kaldet Ellerten, viste sig at være for begrænsede og fejlbehæftede til at slå igennem kommercielt. I årtier forblev elektriske køretøjer et nicheprodukt, fx i form af eldrevne ladvogne på fabrikker og i lagerhaller.
I 2006 udkom dokumentarfilmen “Who Killed The Electric Car?” (se kilder), der undersøgte, hvorfor amerikanske elbilproducenter trods teknologiske gennembrud ikke lykkedes med at slå igennem i 1990’erne, og ifølge filmen skyldtes det bl.a., at olieindustrien og regeringspolitikere stillede sig i vejen for elbilens udvikling.

 

Elbil fra 1901 med reklametekster på

Den første elbil kom til Danmark i 1901. Samme år fik brødrene Illum bygget en elbil til vareudbringning. Foto: Danmarks Tekniske Museum
 

Hvordan fungerer elbiler?

Elbiler bruger elektricitet lagret på batterier i stedet for benzin eller diesel. Hvor en forbrændingsmotor anvender såkaldt termodynamik til at forbrænde brændstof, sker omdannelsen i en elmotor ved hjælp af den elektromagnetiske kraft, der genereres, når strøm passerer gennem et magnetfelt. En forbrændingsmotor har en krumtapmekanisme bestående af bl.a. cylindre, stempler, ventiler og krumtapaksel, mens hjertet i en elmotor kun består af en stator og en rotor, der driver bilerne frem. Desuden kan en elmotor fungere som en generator, der kan føre energi tilbage til batteriet og dermed oplade det, når man bremser eller sænker farten. Det fremgår af FDM’s artikel “Hvordan fungerer en elbil?” fra 2021 (se kilder).

Hvor langt kan elbiler køre på en opladning?

En af de primære drivkræfter bag elbilernes udbredelse de senere år er de genopladelige batteriers forbedrede kvalitet. Det er forskelligt, hvor langt en elbil kan køre på en opladning. Det afhænger bl.a. af kørselsmønster, årstid og model.

I dag kan batterierne i elbiler i store træk klare hverdagskørsel for de fleste bilister, men rækkevidden kan blive en begrænsning på motorvejen, da høj hastighed giver et højt forbrug af strøm. Det fremgår af FDM’s artikel “Så langt kører elbilen på en opladning” fra 2021 (se kilder), hvor man har testet forskellige elbilers rækkevidde. Ifølge artiklen har elbiler ret forskellig rækkevidde, men kan med enkelte undtagelser køre mindst et par hundrede kilometer, når de er ladet helt op. Mange elbiler kan køre væsentligt længere, op til 550 km. I artiklen står der endvidere, at en elbils rækkevidde ikke kun afhænger af den hastighed, man kører med, men også af temperatur: “Du vil opleve, at din elbils rækkevidde kan blive 20-30 procent kortere om vinteren, fordi bilen skal bruge mere energi til at holde kabinen og batteriet tempereret.”

Hvad er en hybridbil?

En hybridbil er en bil, der har mindst to forskellige teknologier til at drive den – som oftest en forbrændingsmotor, der bruger benzin eller diesel, og en motor, der kører på el. En ren hybridbil skal ikke oplades, hvorimod en såkaldt plugin-hybrid eller opladningshybrid kan lades op fra en ladeboks eller ladestander hjemme eller ude.
Ifølge FDM’s artikel “Er en hybridbil noget for dig?” fra 2021 (se kilder) er hybridbil blevet en fællesbetegnelse for biler, der kan køre på både el og brændstof, men reelt findes der tre forskellige hybridteknologier, man bør kende:

  • Mild-hybrid. Den kører primært på benzin eller diesel og tilkobler kun i kort tid en lille elektrisk motor. Mild-hybridbilen kan ikke køre alene på strøm og vil derfor i vid udstrækning opleves som almindelige benzin- og dieselbiler, men med et noget mindre benzin- eller dieselforbrug.
  • Hybrid. Den skal ikke oplades og skifter automatisk mellem at køre på benzin/diesel og el. Batteriet i bilen oplader sig selv, når forbrændingsmotoren startes, og når bilen bremser. Bilen kører på el, så snart der er nok energi på batteriet.
  • Plugin-hybrid/opladningshybrid. Den kan lades op fra en ladestander eller i nødstilfælde fra en stikkontakt. Plugin-hybriden kan fungere som ren elbil over korte distancer; derefter vil den fungere som hybridbil, der kører både på brændstof og el. De nuværende plugin-hybrider kan typisk køre 15-100 kilometer på el på et fuldt opladet batteri.