Definition

Hvad er NATO?

NATO blev dannet som en alliance til kollektivt selvforsvar. NATO står for Den Nordatlantiske Traktat Organisation, og organisationen blev oprettet i tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat, som 12 lande – heriblandt Danmark – underskrev i Washington den 4. april 1949. Formålet med traktaten er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område – USA, Canada og Europa, ofte også kaldet Vesten. NATO har i dag tre kerneopgaver, som alliancen udfører for at skabe sikkerhed: kollektivt forsvar, krisestyring og partnerskaber. Alliancen har løbende udvidet medlemsskaren, og i 2023 rummer NATO 31 medlemslande – med Sverige på vej som nummer 32. Arbejdet i NATO foregår både fra hovedkontoret i Bruxelles og på jævnlige NATO-topmøder, som finder sted i skiftende lande og byer. Siden Alliancens begyndelse i 1949 har der været afholdt mere end 30 topmøder. Ved NATO-topmøderne samles Det Nordatlantiske Råd, som er NATO’s øverste politiske organ, samt de politiske ledere for hvert medlemsland. Møderne styres af generalsekretæren, som siden 2014 har været den tidligere norske statsminister Jens Stoltenberg. Se også Faktalinks artikel om NATO.