Kilder citeret i artiklen

Organisationer og myndigheder

Regeringens hjemmeside, 2020-12-18.
Um.dk, opdateres løbende.
WHO offentlig gør løbende nye rapporter omkring spedningen af coronavirus.
Ssi.dk, opdateres løbende.
Ssi.dk, senest redigeret 2020-05-29.
Jævnlige opdateringer på COVID-19-sitautionen i Danmark og globalt.