Demonstranter med skilt og banner, hvor der står "Værdig død"
Demonstration støtter selvmords-læge Svend Lings foran byretten i Svendborg, onsdag den 28. juni 2023. Svend Lings er tiltalt for at have hjulpet et menneske med at begå selvmord.
Foto: Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix

Aktiv dødshjælp

journalist Lasse Skytt, april 2023. Opdateret af redaktionen oktober 2023
Top image group
Demonstranter med skilt og banner, hvor der står "Værdig død"
Demonstration støtter selvmords-læge Svend Lings foran byretten i Svendborg, onsdag den 28. juni 2023. Svend Lings er tiltalt for at have hjulpet et menneske med at begå selvmord.
Foto: Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix

Seneste

Statsminister Mette Frederiksen lagde i sin tale på Folkemødet i juni 2023 op til en fornyet diskussion om aktiv dødshjælp. Og senest har regeringen annonceret, at den vil nedsætte et udvalg, som skal være med til at skabe en offentlig debat om aktiv dødshjælp i Danmark (se kilde 1) 
I oktober 2023 har Det Etiske Råd anbefalet et nej til aktiv dødshjælp i Danmark. Det kan man læse mere om i TV2's artikel "
Det Etiske Råd klar med anbefaling: Nej til aktiv dødshjælp i Danmark".
Folketinget skal i november 2023 behandle et borgerforslag om aktiv dødshjælp. 

Indledning

I Danmark og de fleste andre lande i verden er det ulovligt for læger eller andre sundhedsansatte at hjælpe aktivt til at slå en lidende patient ihjel. I lande som Holland, Belgien og Canada er det derimod hverdagskost, og i de lande skyldes omkring hvert 20. dødsfald en handling af aktiv dødshjælp. Debatten herhjemme er ikke ny, og holdningerne til emnet er skarpe. Men på trods af, at der i mange år har været et stort flertal på 60-80 procent af befolkningen for aktiv dødshjælp, er der endnu ikke ændret på reglerne. Årsagen til dette er blandt andet, at de danske læger og sygeplejersker ikke bakker op om aktiv dødshjælp, ligesom politikerne er tøvende i spørgsmålet. Alligevel findes der læger i Danmark, der rådgiver om selvmord og udfører aktiv dødshjælp til danskere. Den omstridte læge Svend Lings er på den baggrund blevet idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Ifølge Lægeforeningen og Det Etiske Råd er der ingen grund til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark, fordi lægerne i dag har mulighed for at lade meget syge patienter fravælge livsforlængende behandling eller få smertestillende medicin. Dette kaldes passiv dødshjælp og er ikke ulovligt i Danmark.

Videoklip

Mogens dræbte sin hustru. Indslag fra Radio24Syv, produceret i 2017.

Artikel type
faktalink

Definition af aktiv dødshjælp

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af aktiv dødshjælp

Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp er, når en læge eller en anden autoriseret person tager livet af en svært lidende eller døende patient, der anmoder om det. Udover aktiv dødshjælp bruges også betegnelsen ”eutanasi” – en term, som Det Etiske Råd foretrækker at bruge, fordi rådet mener, at eutanasi er en mere værdineutral betegnelse end dødshjælp. Ordet eutanasi kommer af det græske ”eu”, som betyder ”godt”, og ”thanos”, som betyder død. Med andre ord betyder udtrykket altså ”god død” eller medlidenhedsdrab. På Det Etiske Råds hjemmeside (se kilde 1) definerer man aktiv dødshjælp eller eutanasi som ”en aktiv handling, der tager livet af en lidende patient, der anmoder om at få afsluttet livet”. I dansk lovgivning bruges betegnelsen drab på begæring, mens eutanasi internationalt set er det mest benyttede begreb. 

Ifølge den danske straffelov er aktiv dødshjælp ulovligt i Danmark, ligesom det er tilfældet i de fleste af verdens lande. Der findes dog undtagelser: Frem til 2023 er aktiv dødshjælp blevet gjort lovligt i syv lande med Holland som det første land, mens assisteret selvmord, som er en lignende metode, er lovligt i Schweiz og flere delstater i USA.

Fakta om aktiv dødshjælp

Print-venlig version af dette kapitel - Fakta om aktiv dødshjælp

Hvordan foregår aktiv dødshjælp?

I de lande, hvor aktiv dødshjælp er lovligt, kan det foregå på flere måder. Det er dog mest normalt, at det foregår ved at indtage en overdosis af et stærkt lægemiddel, som det fremgår af Zetlands artikel ”I Holland er aktiv dødshjælp blevet en rettighed” (se kilde 2). Den aktive dødshjælp kan foretages af flere forskellige personer. Det kan enten foretages af en læge, en af de pårørende eller af den døende selv. Det er dog ikke i alle tilfælde, at patienten selv er i stand til at indtage den medicin, der skal indtages. I et sådant tilfælde foretages det af enten lægen eller af en pårørende.

Hvad er assisteret selvmord?

Assisteret selvmord er, når en døende eller uhelbredeligt syg patient får hjælp til at tage sig eget liv – for eksempel med en dødelig dosis gift. Dette er også ulovligt i Danmark, men tilladt i Schweiz, hvor man kan få hjælp til assisteret selvmord på særlige klinikker. Hvor aktiv dødshjælp kun er muligt for de borgere, der bor i lande med aktiv dødshjælp, er assisteret selvmord også muligt for borgere fra andre lande. Det vil sige, at folk fra eksempelvis Danmark kan rejse til Schweiz for at foretage assisteret selvmord. Det fremgår af Zetlands artikel ”I Holland er aktiv dødshjælp blevet en rettighed” (se kilde 2).

Hvad er passiv dødshjælp?

Passiv dødshjælp er den eneste form for dødshjælp, der er tilladt i Danmark. Det indbefatter, at en meget syg patient kan fravælge livsforlængende behandling eller få smertestillende medicin, der fremskynder døden. Desuden kan man skrive i sit såkaldte livstestamente, at man ikke ønsker genoplivning efter f.eks. et hjertestop. Læger gør ofte meget ud af understrege forskellen på aktiv og passiv dødshjælp. Som daværende formand for Det Etiske Råd, professor og overlæge Anne-Marie Axø Gerdes, formulerede det i Zetlands artikel ”I Holland er aktiv dødshjælp blevet en rettighed” (se kilde 2): ”I Danmark har læger mulighed for at hjælpe med at dø, men ikke til at dø. Der er stor forskel på, om du direkte afliver en patient med en sprøjte, eller om du skruer op for medicinen, som på sigt får patienten til at sove ind i døden”.

Hvilke lande tillader aktiv dødshjælp?

Holland var i 2002 den første nation til formelt at tillade eutanasi. Det skete, efter at landets højesteret allerede i 1984 havde frikendt en læge, der havde udført dødshjælp på en patient, og der blev indført retningslinjer, som sikrede, at læger, der hjalp patienter med at dø, blev fritaget fra straf. Hurtigt blev aktiv dødshjælp en udbredt praksis. I Europa er aktiv dødshjælp lovligt i Holland, Belgien, Luxembourg og senest også Spanien. Udenfor Europa er det lovligt i Canada, New Zealand og Colombia. I Schweiz har man gjort det lovligt at hjælpe personer med at begå selvmord. Det samme gør sig gældende i visse amerikanske delstater. Det fremgår af TV 2-artiklen ”Nu er aktiv dødshjælp lovligt i Spanien” (se kilde 3).

BOKS: Tal og grafer

Så mange mennesker dør ved aktiv dødshjælp.
I Forbes-artiklen “Where Most People Die By Assisted Suicide” (se kilde 4) er der en oversigt over, hvor mange mennesker der hvert år dør ved aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Canada er det land, hvor udviklingen går hurtigst. I 2021 døde 10.064 canadiere ved aktiv dødshjælp, hvilket var mere end en fordobling på bare tre år. I Holland døde 7.666 personer i 2021 ved aktiv dødshjælp, i Belgien 2.699 og i USA, hvor assisteret selvmord er lovligt i nogle stater, var tallet 1.300. Per indbygger er Holland det land med flest døde ved aktiv dødshjælp – cirka hvert 20. dødsfald.