Fakta om aktiv dødshjælp

Hvordan foregår aktiv dødshjælp?

I de lande, hvor aktiv dødshjælp er lovligt, kan det foregå på flere måder. Det er dog mest normalt, at det foregår ved at indtage en overdosis af et stærkt lægemiddel, som det fremgår af Zetlands artikel ”I Holland er aktiv dødshjælp blevet en rettighed” (se kilde 2). Den aktive dødshjælp kan foretages af flere forskellige personer. Det kan enten foretages af en læge, en af de pårørende eller af den døende selv. Det er dog ikke i alle tilfælde, at patienten selv er i stand til at indtage den medicin, der skal indtages. I et sådant tilfælde foretages det af enten lægen eller af en pårørende.

Hvad er assisteret selvmord?

Assisteret selvmord er, når en døende eller uhelbredeligt syg patient får hjælp til at tage sig eget liv – for eksempel med en dødelig dosis gift. Dette er også ulovligt i Danmark, men tilladt i Schweiz, hvor man kan få hjælp til assisteret selvmord på særlige klinikker. Hvor aktiv dødshjælp kun er muligt for de borgere, der bor i lande med aktiv dødshjælp, er assisteret selvmord også muligt for borgere fra andre lande. Det vil sige, at folk fra eksempelvis Danmark kan rejse til Schweiz for at foretage assisteret selvmord. Det fremgår af Zetlands artikel ”I Holland er aktiv dødshjælp blevet en rettighed” (se kilde 2).

Hvad er passiv dødshjælp?

Passiv dødshjælp er den eneste form for dødshjælp, der er tilladt i Danmark. Det indbefatter, at en meget syg patient kan fravælge livsforlængende behandling eller få smertestillende medicin, der fremskynder døden. Desuden kan man skrive i sit såkaldte livstestamente, at man ikke ønsker genoplivning efter f.eks. et hjertestop. Læger gør ofte meget ud af understrege forskellen på aktiv og passiv dødshjælp. Som daværende formand for Det Etiske Råd, professor og overlæge Anne-Marie Axø Gerdes, formulerede det i Zetlands artikel ”I Holland er aktiv dødshjælp blevet en rettighed” (se kilde 2): ”I Danmark har læger mulighed for at hjælpe med at dø, men ikke til at dø. Der er stor forskel på, om du direkte afliver en patient med en sprøjte, eller om du skruer op for medicinen, som på sigt får patienten til at sove ind i døden”.

Hvilke lande tillader aktiv dødshjælp?

Holland var i 2002 den første nation til formelt at tillade eutanasi. Det skete, efter at landets højesteret allerede i 1984 havde frikendt en læge, der havde udført dødshjælp på en patient, og der blev indført retningslinjer, som sikrede, at læger, der hjalp patienter med at dø, blev fritaget fra straf. Hurtigt blev aktiv dødshjælp en udbredt praksis. I Europa er aktiv dødshjælp lovligt i Holland, Belgien, Luxembourg og senest også Spanien. Udenfor Europa er det lovligt i Canada, New Zealand og Colombia. I Schweiz har man gjort det lovligt at hjælpe personer med at begå selvmord. Det samme gør sig gældende i visse amerikanske delstater. Det fremgår af TV 2-artiklen ”Nu er aktiv dødshjælp lovligt i Spanien” (se kilde 3).

BOKS: Tal og grafer

Så mange mennesker dør ved aktiv dødshjælp.
I Forbes-artiklen “Where Most People Die By Assisted Suicide” (se kilde 4) er der en oversigt over, hvor mange mennesker der hvert år dør ved aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Canada er det land, hvor udviklingen går hurtigst. I 2021 døde 10.064 canadiere ved aktiv dødshjælp, hvilket var mere end en fordobling på bare tre år. I Holland døde 7.666 personer i 2021 ved aktiv dødshjælp, i Belgien 2.699 og i USA, hvor assisteret selvmord er lovligt i nogle stater, var tallet 1.300. Per indbygger er Holland det land med flest døde ved aktiv dødshjælp – cirka hvert 20. dødsfald.