Definition af aktiv dødshjælp

Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp er, når en læge eller en anden autoriseret person tager livet af en svært lidende eller døende patient, der anmoder om det. Udover aktiv dødshjælp bruges også betegnelsen ”eutanasi” – en term, som Det Etiske Råd foretrækker at bruge, fordi rådet mener, at eutanasi er en mere værdineutral betegnelse end dødshjælp. Ordet eutanasi kommer af det græske ”eu”, som betyder ”godt”, og ”thanos”, som betyder død. Med andre ord betyder udtrykket altså ”god død” eller medlidenhedsdrab. På Det Etiske Råds hjemmeside (se kilde 1) definerer man aktiv dødshjælp eller eutanasi som ”en aktiv handling, der tager livet af en lidende patient, der anmoder om at få afsluttet livet”. I dansk lovgivning bruges betegnelsen drab på begæring, mens eutanasi internationalt set er det mest benyttede begreb. 

Ifølge den danske straffelov er aktiv dødshjælp ulovligt i Danmark, ligesom det er tilfældet i de fleste af verdens lande. Der findes dog undtagelser: Frem til 2023 er aktiv dødshjælp blevet gjort lovligt i syv lande med Holland som det første land, mens assisteret selvmord, som er en lignende metode, er lovligt i Schweiz og flere delstater i USA.